Żeglarz Jachtowy

 

Patent żeglarza jachtowego

 

uzyskuje osoba, która:
 
1) ukończyła 14. rok życia;
 
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
 
1) po wodach śródlądowych;
 
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.