Zarząd spółki

 

PREZES ZARZĄDU  

mgr inż. Lech Hat

tel. 601-87-87-66

   
CZŁONEK ZARZĄDU  

dr Katarzyna Górska

 

   
CZŁONEK ZARZĄDU  
 

mgr Bartosz Bryłka 

tel. 501-71-05-74