Sternik Motorowodny

 

Patent sternika motorowodnego

 
uzyskuje osoba, która:
 
 
1) ukończyła 14. rok życia;
 
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
 
1) po wodach śródlądowych;
 
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 
Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.