Licencja na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających

 

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, uzyskuje osoba, która:

 

1) ukończyła 18. rok życia;
 
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
 
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.