Jachtowy Sternik Morski

 

Patent jachtowego sternika morskiego

 

uzyskuje osoba, która:

 

1) ukończyła 18. rok życia;
 
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
 
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 
Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
 
1) po wodach śródlądowych;
 
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.