Instruktor sportu - żeglarstwo

 

 

Kurs Instruktora Sportu ze specjalnością żeglarstwo
Miejsce: Katowice , Gdynia -  zatoka gdańska, Pszczyna - Łąka
Termin i czas trwania: wrzesień-październik 2013 - część ogólna (100godz.) i część specjalistyczna (150godz.) wg programu zatwierdzonego przez MSiT
 
Prowadzący:
- Marian Krupa - trener I klasy żeglarstwa,
- Agnieszka Węglowska - trener II klasy żeglarstwa
- dr Jolanta Rojczyk Chmarek - pracownik naukowo dydaktyczny.
- dr Natalia Kamińska - pracownik naukowo dydaktyczny.

- dr Joanna Daniluk - pracownik naukowo dydaktyczny.

- Lech Hat - kpt. Jachtowy, specjalista ds BHP

 
Koszt: 1800 pln  ( 1200 pln osoby zwolnione z części ogólnej)
 
w programie kursu:

Część ogólna: pedagogika, socjologia, psychologia, fizjologia, biomechanika, biochemia, teoria treningu, teoria sportu, anatomia, pierwsza pomoc, fizjologia wysiłku ( osoby które ukończyły studia o kierunku Wychowanie Fizyczne są zwolnione z części ogólnej)

Część specjalistyczna:
- bezpieczeństwo na wodzie podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych i podczas regat.
- zasady dydaktyczne i metodyczne prowadzenia zajęć żeglarskich.
- budowa jachtu: rola i znaczenie czynnika sprzętowego w żeglarstwie.
- organizacja szkolenia żeglarskiego i przepisy prawne.
- zawody sportowe: organizacja, sędziowanie, obserwacja, analiza wyników.
- podstawy meteorologii ogólnej i regatowej.
- zastosowanie nawigacji i locji morskiej w żeglarstwie.
- planowanie pracy szkoleniowej.
- kształtowanie sprawności ogólnej.
- wykorzystywanie procesu odnowy w szkoleniu żeglarskim.
- technika manewrowanie jachtem żaglowym otwartym i kabinowym.
- technika okrążania poszczególnych znaków.
- technika żeglowania na fali.
- manewrowanie motorówką i jachtem na silniku.
- taktyka i strategia, przygotowanie mentalne.
- trym sprzętu na różne warunki.
- zawody sportowe: organizacja, sędziowanie, obserwacja, analiza wyników.
- teoria żeglowania, fizyczne podstawy ruchu jachtu, zastosowania praktyczne.
- ratownictwo
 

Kryterium naboru kandydatów: umiejętność żeglowania jachtami potwierdzone patentem żeglarskim ( min. żeglarz jachtowy) lub staż zawodniczy – minimum II klasa sportowa, umiejętność obsługi motorówki, komunikatywność i chęć zdobywania uprawnień instruktorskich.

 
Cele kursu:
Wyposażenie w wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnej pracy w charakterze instruktora sportu z żeglarstwa (nauczanie żeglarstwa na różnym poziomie zaawansowania do posiadanych uprawnień żeglarskich oraz planowanie i realizacja treningu sportowego)
 
Wymagane dokumenty:
- skan Swiadectw lub dyplomu ukończenia szkoły
- skan Dowodu Osobistego
- skan uprawnień żeglarskich lub licencji zawodniczej
 
 
Zapisy: do dnia 30.07.2013

 

mailem - hatlech@gmail.com , tel 601-878766