Formularz zgloszeniowy

 

Wypełnij poniższy formularz, aby dokonać zgłoszenia:

 

 

 

 

Rodzaj wybranego kursu / warsztatów, specjalność:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

 

Wykształcenie:


 Telefon:

 

E-mail:

Płatnik za kurs / warsztaty:

   Powyższe dane zostały wprowadzone dobrowolnie i zgadzam się na ich przechowywanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz.883 z późn. zm.) w celu dokonania wstępnej wyceny zlecenia.